Sign In

Home

Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
  
23.09.2020 10:09Dorina MOISĂ

​Detalii mai jos si in linkul postat.

Dear Partners,

We would like to invite your students to read their presentations in the International Students Conference that will be remotely!

📣Each year, the Scientific and Applied Research Division organizes a Student Scientific Methodological Conference "Academic Youth Aspirations: Economics, Management, Law and Technology Insights", which takes place at Lithuanian Business University of Applied Sciences.

📣XVII International Student Scientific and Methodological Conference

2020 October 23th 11:00 am / In Klaipeda,  The conference will be held remotely.

INTERNATIONAL STUDENTS CONFERENCE 2020 REGISTRATION FORM

📣The purpose of the conference is to promote young people's interest in innovation in economics, management, technology sciences and to develop students' research competencies.

📣More information: https://www.ltvk.lt/en/m/departments/science-research-department/international-students-conferences/


Attachment
  
05.05.2020 9:56Dorina MOISĂ

În cadrul proiectului CNFIS-FDI DezVoltarea INternaționalizării prin Cercetare și partenerIate straTegice 4 (VINCIT 4) este prevăzută finanțarea parțială a 10 participări la congrese, conferințe, colloques (în țările francofone) și workshop-uri științifice internaționale ale doctoranzilor și studenților înscriși la studii universitare de master ai Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași.

Înscrierile se fac la Serviciul Relații Internaționale prin trimiterea unui mail la adresa mihaela.robu@uaic.ro care va conține dosarul de candidatură cu următoarele documente:

 1. cerere  avizată de conducătorul științific (pentru doctoranzi) / decan (pentru masteranzi) – model anexat;
 2. prezentarea dovezii privind acceptarea lucrării/ posterului la evenimentul științific.

Pentru a acoperi și perioada congreselor din timpul vacanței universitare de vară, acordarea finanțării se va face după regula primul venit – primul servit, cu condiția satisfacerii criteriilor de eligibilitate.

Cererile pentru finanțarea participării la congrese, conferințe, colloques și workshop-uri științifice internaționale cu articol / poster pot fi depuse pe tot parcursul proiectului, dar înainte de data evenimentului respectiv.

Conform regulilor proiectului FDI, nu sunt eligibile participări la simpozioane, precum și solicitările retroactive.

Finanțările pot fi acordate pentru evenimentele științifice care se încheie cel târziu la 10 decembrie 2020.

O persoană poate beneficia de finanțare din fondurile proiectului CNFIS-FDI-2020-0547 pentru participarea la congrese, conferințe, colloques (în țările francofone) și workshop-uri științifice internaționale o singură dată.

Sunt acceptate și participări la congrese, conferințe, colloques (în țările francofone) și workshop-uri științifice internaționale organizate online, pentru care se acoperă doar taxa de participare.

Dosarele  de înscriere se pot trimite până la epuizarea sumei totale prevăzute în contract.

Deplasările la conferințe se vor aproba doar cu condiția ridicării restricțiilor de călătorie cauzate de pandemie.

Limitele de finanțare sunt:

 • Taxa de participare în cuantum maxim de 200 EUR/persoană
 • Transport în cuantum maxim de 400 EUR
 • Cazare pentru maximum 2 nopți
 • Diurnă pentru maximum 3 zile

Nivelul diurnei și indemnizației de cazare în străinătate sunt stabilite conform Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 modificată și actualizată.

Pentru conferințele internaționale care se desfășoară în țară, plafoanele sunt:

 • Cazare: 230 lei / noapte
 • Indemnizație de delegare: 20 lei / zi

Candidații pot folosi și alte finanțări pentru completarea costurilor participării la evenimentele științifice, cu respectarea strictă a evitării  dublei finanțări.

Conform cerințelor proiectului, beneficiarii vor prezenta, la întoarcere, un raport referitor la participarea la conferință/ congres/ colloque și workshop-uri, după modelul oferit de Serviciul Relații Internaționale.

Persoana de contact:

Alina Mihaela ROBU

Telefon: 0232 20 1821

E-mail: mihaela.robu@uaic.ro


Attachment
  
27.04.2020 17:41Bogdan ZUGRAVU

FEAA oferă oportunitatea participării la 9 th ASECU Youth International Conference and Summer School "ENHANCING AND MANAGING COMPETITIVE ECONOMICS AND BUSINESS ENVIRONMENT: CHALLENGES FOR THE SOUTH AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES AND THE BLACK SEA REGION", care se va desfășura în Republica Macedonia de Nord, la Ohrid , în perioada 12-19 septembrie 2020. Evenimentul este organizat de ASECU Youth și "Ss. Cyril and Methodius" University in Skopje.

Facultatea va acoperi taxa de participare (include masa si cazare) pentru 3 studenți.

Pentru informații suplimentare despre Școala de vară  :

http://asecu-youth.com/wp-content/uploads/2020/04/Asecu-Summer-School-2020-Ohrid.pdf

Se pot înscrie studenți de la cursuri de zi, din ciclul de licență ( an 1 si 2), master(an 1)  sau doctorat (an 1 si 2).

Criterii de eligibilitate:

-  media de minim 8.50 (media aritmetică a semestrelor încheiate pentru studenții de la licență; media examenului de licență si semestrului 1 pentru studenții de la master)

- cunoștințe limba engleză nivel minim B1

Criterii de selecție :

- nota la interviu (30%)

- rezultatele academice și științifice (30%)

- evaluarea rezumatului lucrării (30%)

- activități extra-curriculare (10%)

Dosarele vor conține un cv, rezumatul lucrării, avizat de cadrul didactic care își asumă îndrumarea studentului, o scrisoare de motivație, diplome/ atestate relevante pentru rezultatele științifice și extra-curriculare. Toate documentele vor fi redactate în limba engleză.

Dosarele de candidatura se vor trimite prin email la dna. Dorina Moisă, până pe 15 mai 2020, ora 12.00.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la dna. Dorina Moisă ( B407, tel 0232-201627, email: dorina.moisa@uaic.ro)

  
10.03.2020 11:09Dorina MOISĂ

A 3a editie a Middle East Mediterranean (MEM) Summer Summit, Lugano,

20-30 august 2020 (informare transmisa prin intermediul Ambasadei Romaniei in Confederatia Elvetiana) – pentru tineri (20-35 ani) cu experienta educationala; termen inscriere 15 martie 2020.

Taxa participare: 2300 CHF

Pentru depunere candidaturi/solicitare subventie: platforma YCM, https://ycm2020.mem-summersummit.ch

Informatii eveniment: https://www.mem-summersummit.ch/

 

  
10.03.2020 11:08Dorina MOISĂ

Stagii de 5 luni oferite de Secretariatul General al Consiliului Europei – pentru absolventii a cel putin un ciclu de studii universitare; perioade derulare stagii: 1 februarie - 30 iunie / 1 septembrie - 31 ianuarie; termen depunere candidaturi – 16 martie 2020;

Inscriere: https://webgate.ec.europa.eu/istat/stage/

Informatii suplimentare:

https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/traineeships/paid-traineeships/

Attachment
  
21.02.2020 8:43Dorina MOISĂ

​Detalii in fisierul atasat.

Attachment
  
10.02.2020 13:15Dorina MOISĂ

Ministerul Educaţiei și Cercetării, prin Agenţia de Credite şi Burse de Studii, anunţă lansarea concursurilor naţionale pentru acordarea burselor de studii sau cercetare în străinătate, oferite de alte state în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral, pentru anul universitar 2020/2021.

Bursele sunt oferite pentru:

 • studii universitare de licenţă / de masterat / de doctorat;
 • stagii de cercetare / specializare (cu durata de 3 – 10 luni);
 • cursuri de vară.

Persoanele care doresc să obţină o bursă de studii în străinătate oferită de Ministerul Educaţiei și Cercetării, prin Agenția de Credite și Burse de Studii, trebuie să participe la concursurile naţionale pentru acordarea burselor de studii în străinătate.

Informații privind ofertele pentru anul universitar 2020/2021 (condiții de eligibilitate, termene limită de transmitere a dosarelor, numărul și tipul burselor oferite etc.) se găsesc în Comunicatele de presă care vor fi afișate pe site-ul www.roburse.ro, la secțiunea Burse / Acord bilateral.

Pentru informaţii, datele de contact sunt:

Site: www.roburse.ro

Adresa: Str. Caransebeş nr. 1, etaj 7, sector 1, Bucureşti (sediul A.C.B.S.)

Telefon:  021/310.19.05

Fax: 021/310.22.17

E-mail: burse@roburse.ro

Mai multe detalii in fisierele atasate.

  
09.01.2020 11:45Bogdan ZUGRAVU

FEAA oferă oportunitatea participării la 1st ASECU Youth Winter School : "Via Carpatia – a route to the future: Socio-economic and geopolitical aspects", care se va desfășura în Polanczyk, Polonia, în perioada 17-21 februarie 2020. Evenimentul este organizat de ASECU și University of Rzeszow, Faculty of Economics (Poland).

Facultatea va acoperi taxa de participare ( include masa si cazare) și transportul pentru 4 studenți.

Pentru informații suplimentare despre Școala de iarnă  :

http://asecu-youth.com/application-submission-for-the-1st-asecu-youth-winter-school-is-open/  

Se pot înscrie studenți de la cursuri de zi, din ciclul de licență ( an 1,2 si 3), master(an 1 si 2)  sau doctorat (an 1 si 2).

Criterii de eligibilitate:

-  punctaj minim 240 de puncte pentru fiecare semestru încheiat (pentru studentii din anul I medie admitere minim 8.50)

- cunoștințe limba engleză nivel minim B1

Criterii de selecție :

- nota la interviu

- rezultatele academice și științifice

- activități extra-curriculare

Dosarele vor conține un cv, o scrisoare de motivație, diplome/ atestate relevante pentru rezultatele științifice și extra-curriculare. Toate documentele vor fi redactate în limba engleză.

Dosarele se pot depune la secretariatul Relații Internaționale (B407), la dna. Dorina Moisă, până pe 10 ianuarie 2020, ora 12.00.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la dna. Dorina Moisă ( B407, tel 0232-201627, email: dorina.moisa@uaic.ro)

Attachment
  
06.01.2020 13:04Dorina MOISĂ

În perioada 5  – 10 aprilie 2020, Universitatea din Viena (University of Applied Sciences BFI Vienna) organizează International HUMINT Week pe tema Digitalization & Inclusion @ the workplace.

Facultatea noastră organizează o selecţie pentru 3 studenţi din anul I, anul II sau anul III de studii universitare de licenţă, de la toate specializările. Studenţii care vor participa la această manifestare vor trebui să îşi acopere cheltuielile de transport. Taxa de participare este suportată de FEAA. Programul este prezentat în fişierul ataşat.

Studenţii interesaţi vor depune în perioada 7 – 15 ianuarie 2020 la biroul de Relaţii internaționale al FEAA, corp B, etaj I, B407, un dosar care să cuprindă:

 1. CV;
 2. Scrisoare de motivaţie semnată;

  Toate documentele din dosar trebuie să fie elaborate în limba engleză.
Attachment
  
12.12.2019 12:12Dorina MOISĂ

​Detalii in fisierul atasat.

Studentii interesati sunt rugati sa depuna dosarul la biroul de Relatii internationale FEAA pana pe 23 ianuarie 2020, ora 12.00.

  
  
  
  
There are no items to show in this view of the "Documente" document library.
There are no items to show in this view of the "Zona de Discutii" discussion board.