Au fost create conturi de access pe Portal şi calculatoarele din laboratoare, pentru studenţii înmatriculaţi la studii de Licenţă-Zi (inclusiv extensiunea Bălţi) şi Master-Zi şi IFR.

​CUM VĂ PUTEŢI CONECTA:

Mergeti pe Portalul care va intereseaza, apasati link-ul Sign In din coltul din stanga sus al paginii, si aplicati urmatorul algoritm: 

Să presupunem că vă numiţi Pălescu Elena, matricol 31040701sl123456, cnp 2120303123456

Va autentificati cu: 

Nume de utilizator în formatul FEAA\matricol (in cazul nostru, FEAA\31040701sl123456)

Parola: 

Primele două litere din numele de familie, prima fiind majusculă (fără diacritice!)Pa​
apoi ultimele două cifre din Codul Numeric Personal56
​​caracterul * (steluţă)*
primele d​ouă cifre din Codul Numeric Personal ​21
Pe exemplul nostru parola este Pa56*21​​​ ​

 

CUM VĂ PUTEŢI SCHIMBA PAROLA: conectându-vă pe o staţie dintr-un laborator şi apăsând combinaţia de taste Alt+Control+Delete. Din fereastra care apare, alegeţi Change a Password. Introduceţi parola veche, si de doua ori parola noua (atenţie! minim 7 caractere!). Va apare şi un formular online în curând.

CUM VĂ PUTEŢI RESETA PAROLA: fie mergând la sala B327A-Server Reţea cu carnetul de student vizat, fie de acasă folosind formularul de aici.

DE CE SĂ VĂ SCHIMBAŢI PAROLA: răspundeţi de tot ce se întâmplă pe Portal şi în laboratoare de pe contul vostru. Ca urmare nu daţi altora datele de autentificare, schimbaţi-vă parola periodic, mai ales când nu sunteţi siguri de securitatea staţiilor de pe care v-aţi conectat.

​UNDE PUTEŢI SOLICITA ASISTENŢĂ: Departamentul Server Reţea, sala B327A, server@feaa.uaic.ro 

 

​INFORMAŢII DETALIATE DESPRE SISTEMELE INFORMATICE DIN FEAA: Blackboard, Bibliotecă, ESIMS, Plasme, Reţeaua FEAA (Portal şi Laboratoare)